top of page
Caută

Un sezon dedicat companiilor suedeze sustenabile - lideri ai schimbărilor durabile la nivel global

Actualizată în: 27 apr. 2023

București, România – 25 aprilie 2023 – Sustainable Living Podcast, în parteneriat cu Ambasada Suediei în România, prezintă un sezon dedicat companiilor sustenabile suedeze. Sezonul „Companii sustenabile suedeze care conduc schimbările durabile”, este disponibil pe toate platformele de podcast și include unele dintre cele mai inovatoare și inspiratoare companii suedeze, precum Ericsson, Volvo Trucks, Ikea, Autoliv, Axis Communications, Tetra Pak, Electrolux și Stockholm Environment Institute (SEI).
În calitate de partener al sezonului, Ambasada Suediei în România și-a exprimat entuziasmul pentru succesul sezonului și impactul potențial pe care îl poate avea asupra societății românești.


„Suntem mândri că am fost partener al sezonului „Companii sustenabile suedeze care conduc schimbările durabile” și că am adus în România unele dintre cele mai inovatoare și inspiratoare companii din Suedia”, a declarat Therese Hydén, Ambasador.


Pe tot parcursul sezonului, am evidențiat practicile de sustenabilitate ale fiecărei companii, prezentând angajamentul de a reduce impactul asupra mediului, promovând practici etice și aducând contribuții sociale pozitive. Episoadele sunt acum disponibile pe website-ul Sustainable Living Podcast, canalul de YouTube și pe toate platformele de podcast, incluzând Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts.


Sezonul a prezentat următoarele companii, fiecare împărtășindu-și abordările unice privind sustenabilitatea:


· Volvo Trucks: Strategia de sustenabilitate a Volvo Trucks se concentrează pe reducerea impactului asupra mediului prin crearea de soluții de transport durabile. Compania se angajează să își reducă amprenta de carbon, să crească eficiența energetică și să promoveze circularitatea. Volvo Trucks își propune ca camioanele electrice să reprezinte jumătate din vânzările sale europene până în 2030. „Ne angajăm să creăm soluții de transport durabile care să reducă emisiile și să protejeze mediul.”, a spus Mia Edofsson, Global Sustainability Director, Volvo Trucks.· Ericsson: Ericsson se angajează să-și reducă amprenta de carbon și să lucreze pentru neutralitatea emisiilor de carbon. Strategia de sustenabilitate a companiei se concentrează pe energie durabilă, operațiuni, produse și circularitate. Ericsson își propune să-și reducă emisiile de carbon cu 50% până în 2030 și devină carbon neutră până în 2030. „Credem că lucrând pentru neutralitatea amprentei de carbon, putem crea un viitor mai durabil pentru toți.”, a spus Massimo Basile, Head of Networks and Managed Services South East Mediterranean and Eurasia, Ericsson· Ikea: Strategia de durabilitate a Ikea se concentrează pe reducerea deșeurilor, reducerea impactului asupra mediului și promovarea practicilor etice. Compania își propune să folosească numai materiale regenerabile și reciclate până în 2030 și să devină o afacere circulară și pozitivă pentru climă până în 2030. „Credem că sustenabilitatea nu este doar o opțiune, ci o responsabilitate.”, a spus Mircea Ilie, Sustainability Leader at IKEA Romania.· Autoliv: Strategia de sustenabilitate a Autoliv se concentrează pe reducerea impactului asupra mediului prin promovarea soluțiilor de mobilitate durabilă și a practicilor etice. Compania își propune să-și reducă emisiile de carbon cu 25% până în 2025 și să atingă neutralitatea carbonului până în 2035. „Lucrăm din greu pentru a ne reduce impactul asupra mediului și pentru a aduce o contribuție pozitivă societății.” a spus Adrian Gheller, Global Sustainability Manager, AUTOLIV· Axis Communications: Strategia de sustenabilitate a Axis Communications se concentrează pe reducerea amprentei de carbon și pe promovarea eficienței energetice. Compania își propune să-și reducă emisiile de carbon cu 50% până în 2025 și să atingă neutralitatea emisiilor de carbon până în 2030. „Ne angajăm să reducem amprenta noastră de carbon și să promovăm soluții eficiente din punct de vedere energetic.” a spus Bogdan Gavril, Sales Engineer, Trainer, and A&E Manager· Tetra Pak: Strategia de sustenabilitate a Tetra Pak se concentrează pe promovarea soluțiilor de ambalare durabile și pe reducerea deșeurilor. Compania își propune să folosească numai materiale regenerabile și reciclate în ambalajele sale până în 2030 și să aibă un lanț valoric cu emisii nete de carbon zero până în 2050. „Considerăm că soluțiile de ambalare durabile sunt esențiale pentru reducerea deșeurilor și protejarea mediului înconjurător”.a spus Dragan Rajković, Sustainability Director North Europe and East Europe, Tetra Pak· Electrolux: Strategia de sustenabilitate a Electrolux se concentrează pe reducerea impactului său asupra mediului prin crearea de produse durabile și promovarea circularității. Compania își propune să-și reducă emisiile de carbon cu 50% până în 2030 și să folosească numai materiale regenerabile și reciclate în produsele sale până în 2030. „Suntem dedicați creării de produse durabile și reducerii deșeurilor pentru a crea o economie mai circulară.”, a spus Teodora (Juravle) Maracineanu, Head of Marketing at Electrolux Romania· Stockholm Environment Institute (SEI): strategia de sustenabilitate a SEI se concentrează pe promovarea dezvoltării durabile și pe crearea unui viitor durabil pentru toți. Organizația își propune să promoveze soluții durabile, să încurajeze schimbări de politică care să reducă daunele asupra mediului și să promoveze dezvoltarea socială și economică. „Misiunea noastră este să promovăm dezvoltarea durabilă și să creăm un viitor mai durabil pentru toți.”, a spus said Daniel Duma, Research Fellow, at Stockholm Environment Institute (SEI)Acest sezon al podcastului Sustainable Living a fost un mijloc de a transmite că toți avem un rol de jucat în crearea unui viitor durabil. Putem face o diferență pozitivă în lume lucrând împreună și împărtășind cunoștințele. Încurajăm publicul să acceseze sezonul pe toate platformele și să se inspire să acționeze în favoarea durabilității.


„Acest podcast a fost unic prin atenția acordată prezentării practicilor sustenabile ale companiilor suedeze”, a declarat Nicoleta Talpes, gazdă și producător al Sustainable Living Podcast. „Scopul nostru a fost să-i inspirăm pe alții să ia măsuri pentru sustenabilitate și să aibă un impact pozitiv asupra societații. Sperăm că, împărtășind poveștile de succes și strategiile acestor companii inspiratoare, putem contribui la un viitor mai durabil”.


Pentru mai multe detalii despre sezonul "Swedish Sustainable Companies Leading Sustainable Change", vizitați site-ul nostru www.sustainableliving.ro, sau ne puteți contacta la contact@sustainableliving.ro

Website: www.sustainableliving.ro Listen to Spotify @ Sustainable Living Podcast See us on our YouTube Channel @ Sustainable Living Podcast Like & Follow our Facebook @SustainableLiving.ro Follow us on Instagram @SustainableLiving.ro


 

Swedish Sustainable Companies Leading Sustainable Change in Romania and Globally Highlighted in New Podcast Season

Get Inspired by the Innovative Sustainability Strategies from Ericsson, Volvo Trucks, Ikea, Tetra Pak, and More – Available NOW on All Podcast Platforms


Bucharest, Romania – April 25, 2023 – Sustainable Living Podcast in partnership with the Swedish Embassy in Romania is pleased to announce the end of our highly successful season dedicated to Swedish sustainable companies. The season, titled "Swedish Sustainable Companies Leading Sustainable Change," showcased some of the most innovative and inspiring Swedish companies, including Ericsson, Volvo Trucks, Ikea, Autoliv, Axis Communications, Tetra Pak, Electrolux, and Stockholm Environment Institute (SEI).


As a partner of the season, the Swedish Embassy in Romania expressed its excitement for the success of the season and the potential impact it can have on Romanian society.

"We are proud to have been a partner of the 'Swedish Sustainable Companies Leading Sustainable Change' season and to have brought some of Sweden's most innovative and inspiring companies to Romania," said Therese Hydén, Ambassador.


Throughout the season, we highlighted the sustainability strategies of each company, showcasing their commitment to reducing their environmental impact, promoting ethical practices, and making positive social contributions. The episodes are available on the Sustainable Living Podcast website, YouTube channel, and all podcast platforms, including Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts, providing audiences with easy access to a wealth of information and inspiration.The season featured the following companies, each sharing their unique approaches to sustainability:

· Volvo Trucks: Volvo Trucks' sustainability strategy focuses on reducing its environmental impact by creating sustainable transportation solutions. The company is committed to reducing its carbon footprint, increasing energy efficiency, and promoting circularity. Volvo Trucks aims to have electric trucks represent half of its European sales by 2030. "We are committed to creating sustainable transportation solutions that will reduce emissions and protect the environment," said Mia Edofsson, Global Sustainability Director, Volvo Trucks.

· Ericsson: Ericsson is committed to reducing its carbon footprint and working towards carbon neutrality. The company's sustainability strategy focuses on sustainable energy, operations, products, and circularity. Ericsson aims to reduce its carbon emissions by 50% by 2030 and reach carbon neutrality by 2030. "We believe that by working towards carbon neutrality, we can create a more sustainable future for all," said Massimo Basile, Head of Networks and Managed Services South East Mediterranean and Eurasia, Ericsson

· Ikea: Ikea's sustainability strategy focuses on reducing waste, reducing its environmental impact, and promoting ethical practices. The company aims to use only renewable and recycled materials by 2030 and become a circular and climate-positive business by 2030. "We believe that sustainability is not just an option, but a responsibility," said Mircea Ilie, Sustainability Leader at IKEA Romania.

· Autoliv: Autoliv's sustainability strategy focuses on reducing its environmental impact by promoting sustainable mobility solutions and ethical practices. The company aims to reduce its carbon emissions by 25% by 2025 and achieve carbon neutrality by 2035. "We are working hard to reduce our environmental impact and make a positive contribution to society," said Adrian Gheller, Global Sustainability Manager, AUTOLIV

· Axis Communications: Axis Communications' sustainability strategy focuses on reducing its carbon footprint and promoting energy efficiency. The company aims to reduce its carbon emissions by 50% by 2025 and achieve carbon neutrality by 2030. "We are committed to reducing our carbon footprint and promoting energy-efficient solutions," said Bogdan Gavril, Sales Engineer, Trainer, and A&E Manager

· Tetra Pak: Tetra Pak's sustainability strategy focuses on promoting sustainable packaging solutions and reducing waste. The company aims to use only renewable and recycled materials in its packaging by 2030 and have a net-zero carbon emissions value chain by 2050. "We believe that sustainable packaging solutions are key to reducing waste and protecting the environment," said Dragan Rajković, Sustainability Director North Europe and East Europe, Tetra Pak

· Electrolux: Electrolux's sustainability strategy focuses on reducing its environmental impact by creating sustainable products and promoting circularity. The company aims to reduce its carbon emissions by 50% by 2030 and use only renewable and recycled materials in its products by 2030. "We are dedicated to creating sustainable products and reducing waste to create a more circular economy," said Teodora (Juravle) Maracineanu, Head of Marketing at Electrolux Romania

· Stockholm Environment Institute (SEI): SEI's sustainability strategy focuses on promoting sustainable development and creating a sustainable future for all. The organization aims to promote sustainable solutions, encourage policy changes that reduce environmental harm, and promote social and economic development. "Our mission is to promote sustainable development and create a more sustainable future for all," said Daniel Duma, Research Fellow, at Stockholm Environment Institute (SEI)


This season of the Sustainable Living Podcast was a reminder that we all have a role to play in creating a sustainable future. We can make a positive difference in the world by working together and sharing knowledge. We encourage audiences to access the season on all platforms and get inspired to act toward sustainability.


"This podcast was unique in its focus on showcasing the sustainability strategies of leading Swedish companies," said Nicoleta Talpes, Host and Producer of the Sustainable Living Podcast. "Our goal was to inspire others to take action towards sustainability and make a positive impact on the world. We hope that by sharing the stories and strategies of these inspiring companies, we can contribute to a more sustainable future."


For more information about the "Swedish Sustainable Companies Leading Sustainable Change" season, please visit our website www.sustainableliving.ro, or contact contact@sustainableliving.ro

Listen to Spotify @Sustainable Living Podcast

See us on our YouTube Channel @ Sustainable Living Podcast

Like & Follow our Facebook @SustainableLiving.ro

Follow us on Instagram @SustainableLiving.ro

48 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page